In het zakelijk verkeer kunnen meningsverschillen gemakkelijk uitgroeien tot conflicten. Communicatie speelt daarbij vaak een sleutelrol. Onjuiste uitleg van wat er is gezegd, vooronderstellingen en een groeiend wantrouwen kunnen de wil om er samen uit te komen ondergraven. Uiteindelijk bestaat het gevaar dat partijen uit het oog verliezen waar het allemaal om begonnen was en zich vooral tegen elkaar richten. Er dreigt dan een steeds sterkere escalatie van het conflict, die voor alle betrokkenen schadelijk is.

Als dat aan de orde is kan de situatie worden gekeerd als er een outsider aanschuift die gespecialiseerd is in gespreksbegeleiding en conflictbemiddeling. Ik kan die rol vervullen.
Indien de betrokkenen daarvoor kiezen kan die bemiddeling plaatsvinden in de vorm van een mediation, maar ook andere werkvormen zijn denkbaar en bespreekbaar. Als u daarover meer informatie wilt, kunt u contact met mij opnemen.