Conflicten zijn een normaal verschijnsel in onze maatschappij. Mensen hebben verschillende wensen en ideeën waardoor problemen kunnen ontstaan. Meestal lost men dat met elkaar op. Door na te denken over de meningsverschillen en elkaars belangen komt men vaak tot verrassende, nieuwe ideeën. Zo kunnen conflicten tot groei en vooruitgang leiden.

Conflicten kunnen echter heel schadelijk zijn. Door misverstanden, een bepaalde handelswijze of toonzetting ontstaat een sfeer van verwijten en tegenstellingen. Men verliest elkaars belangen uit het oog en houdt men steeds strakker vast aan het eigen standpunt. Als dit proces niet tijdig wordt gekeerd kan het volledig uit de hand lopen en zelfs tot fysiek geweld leiden.

De betrokken partijen zijn zelf het beste in staat om een oplossing te vinden voor hun probleem. Zij hebben het meeste inzicht in de achtergronden. Mensen zijn vaak tot meer in staat dan zij zelf denken, maar hebben soms professionele ondersteuning nodig bij het zelf vinden van een oplossing.

De mate en vorm van ondersteuning is afhankelijk van de betrokken personen en de gegroeide conflictsituatie. Bemiddeling bij conflictoplossing is geen wondermiddel. Partijen moeten zich actief willen inspannen om er samen uit te komen. Niet alle zaken zijn geschikt. Soms is bijvoorbeeld een rechtelijke uitspraak nodig over een bepaalde wetstoepassing. Ook de mate waarin een conflict is geëscaleerd is van invloed op de mogelijkheid van onderlinge conflictoplossing.