De kosten van mijn diensten zijn gebaseerd op de werkelijk bestede uren aan besprekingen, voorbereidingen en verslaglegging. Ik hanteer een vast uurtarief, voor reistijd hanteer ik het halve uurtarief. Daarnaast bereken ik de eventuele externe kosten door (zoals bespreekruimte, reiskosten etc). Voor sommige diensten kunnen vaste tarieven worden afgesproken. Alle kosten stem ik altijd vooraf met u af.

Omdat ik eraan hecht om een passend deel van mijn praktijk pro bono te doen, neem ik een deel van mijn opdrachten aan zonder vergoeding of tegen een lagere vergoeding, meestal buurtbemiddelingen. Als uw vraag op dit gebied ligt of als het iets anders betreft dat voor mij aanleiding kan zijn om van mijn gebruikelijke tarieven af te wijken, neemt u dan s.v.p. contact met mij op