Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij de partijen hun geschil samen oplossen onder mijn begeleiding als neutrale, vakbekwame bemiddelaar.

Op systematische wijze luisteren partijen naar elkaars verhaal. Zij worden gestimuleerd om gezamenlijk op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen, doordat ze inzicht krijgen in de wederzijdse belevingen, wensen en belangen. De oplossing die voor beide partijen optimaal is wordt vervolgens uitgewerkt. Voor het slagen is vereist dat partijen bereid zijn om naar elkaar te luisteren. En om zich actief in te zetten om hun conflict in breder perspectief te bekijken.

De voordelen van mediation zijn legio. Met mediation kunnen conflicten binnen een redelijke termijn en tegen beperkte kosten worden opgelost. Dit geldt vooral als een verslechterde onderlinge verstandhouding een rol speelt bij het geschil en de betrokkenen ook in de toekomst nog met elkaar te maken hebben. Een bijgelegd conflict is vaak een bron van nieuwe inzichten en van verbeterde verstandhoudingen. Mediation biedt de mogelijkheid om eventueel naast elkaar lopende juridische kwesties en klachten in één keer op te lossen.

Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De deelnemers verbinden zich vooraf altijd tot geheimhouding. Zaken die tijdens de mediation aan de orde zijn gekomen en die niet al eerder bekend waren of via andere weg bekend hadden kunnen zijn, kunnen niet in een eventuele latere gerechtelijke procedure door partijen worden gebruikt. Niet alle (fiscale) geschillen zijn geschikt voor mediation. Als het gaat om een zuivere rechtsvraag moet u bij de rechter zijn.

Als MfN-registermediator werk ik volgens de reglementen van de Mediatorsfederatie Nederland (v/h Nederlands Mediation Instituut). Dit betekent onder andere dat er altijd een mediationovereenkomst wordt opgesteld met de deelnemers. Als de deelnemers het (gedeeltelijk) met elkaar eens zijn, worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Zie voor meer informatie over mediation de website www.mediatMfN website: www.mfnregister.nl of neem contact met mij op.